Değerlerimiz

Firmamız; Ticaret hayatında genel ticari etik kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder. Bu anlayışla müşterilerine verdiği hizmetlerinde samimi ve dürüst davranmayı değiştirilemez bir kural olarak benimser ve uygulama noktasında kesinlikle taviz vermez. Yasal olmayan her türlü tutum, davranış ve ticari ilişkilerden uzak durmayı prensip edinmiştir. Firmamız hizmet üretmede maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak için tüm imkanlarını seferber eder. Firma çalışanlarımız müşteri farkı gözetmeksizin çalışma ahlakına uygun hareket etmek ve yüklendikleri sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için maksimum düzeyde çaba göstermekle yükümlüdür. Kamu hizmeti veren firmamız hiçbir şartta mevzuat dışı faaliyet içerisinde olamaz ve olmaya zorlanamaz.

 “UZMANLAR’LA ÇALIŞ BAŞARIYLA TANIŞ” sloganımız hizmet anlayışımızın kısa bir özetini sunması açısından önemlidir.

 Bu Genel politikamız, İş Akdi sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası ve ekidir. Her çalışanımız bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.

Top